הסכמים: הסכם גירושין, ממון, הורות וגישור

 

המערכת המשפטית כוללת בתוכה הסכמים רבים הנעשים בין שני בני זוג, נשואים או ידועים בציבור, הורים משותפים או כאלו המתכננים הורות משותפת. במהלך גירושין, אם קיימים הסכמים כאלו מראש, הם נבחנים על ידי הגורמים הרלבנטיים, ואף מפשטים סוגיות רבות שלרוב מתעוררות עקב אי קיומם של הסכמים כאלו ואחרים. קיימים הסכמים רבים, הבולטים שביניהם הם הסכם גירושין, הסכם ממון, הסכם הורות והליכי גישור. מנגד, קיים גם ביטול הסכם גירושין, פעולה המצריכה התייחסות מיוחדת.


הסכם גירושין

בני זוג רבים שבחרו לסיים את דרכם המשותפת כנשואים, והופכים להיות מתגרשים, מצליחים להתגבר על המחלוקות ולהמנע מצלקות עתידיות אצלם ואצל הילדים, במידה ויש. הסכם גירושין מאפשר פרידת בני הזוג בצורה הדדית, ועם כמה שפחות משקעים ורגשות כעס.

לרוב, כולל הסכם גירושין סעיפים מגוונים ורבים, העיקריים שבהם דנים בנושא רכוש וחלוקתו, משמורת ילדים, הכולל הסדרי ראייה, מי המשמורן העיקרי וכדומה. כמו כן כולל סעיף זה הסכמה בנושא חינוך הילדים וקבלת החלטו משותפות בנושא. סעיפים שכיחים נוספים הם מזונות ילדים- גובה הסכום והסכמה בין הצדדים וכן הסדר הגט עצמו יש לתת לאשה בבית הדין הרבני.

במידה והסכם הגירושים התגבש בין בני הזוג המתגרשים, מומלץ שעריכתו תתבצע על ידי עורך דין לענייני גירושין, הבקיא בהליכים והתהליכים, ויסייע בניסוח ברור ושאינו משתמע לשני פנים של ההחלטות שגובשו. את ההסכם מביאים לאישור בבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני. שני אלו מוסמכים לאשר את הסכם הגירושין, ואף מוסמכים לסרב לבקשת אישור ההסכם, אם ניכר שיש בהסכם משום פגיעה בטובת הילדים, או החתימה על ההסכם לא נעשתה מרצונו החופשי של אחד משני בני הזוג.


ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין, גם אם נחתם על ידי שני הצדדים הא בר ביטול. הדבר קורה אם נמצא כי אחד משני הצדדים אולץ לחתום על ההסכם, עובדה המשמשת שיקול לביטול הסכם זה.

נסיבות נוספות היכולות לגרום לרצון לביטול הסכם גירושין הן מצבים בהם מיהרו בני הזוג וחתמו בפזיזות על ההסכם, מבלי שיתעמקו בתוכנו, או מבלי שיתייעצו עם גורם מומחה שיציין בפניהם את היתרונות והחסרונות הגלומים בהסכם. 

אם חזר בו אחד מבני הזוג מהחלטתו לחתום על ההסכם, יש מקום לדון בביטול הסכם הגירושין ולהבין את הנסיבות לשינוי דעתו/ה. במקרים כאלו קשה יותר לקבל אישור לביטול ההסכם, ולרוב ממשיך תהליך הגירושים בבית הדין הרבני, מאחר ובסופו של דבר, אם לא נכפה ההסכם, והוא נחתם בשיקול דעת, מהווה הדבר חוזה לכל דבר ששני הצדדים מחויבים לו. חשוב לזכור כי זהו הסכם מחייב, ולכן עזרתו של עורך דין מתבקשת, על מנת להאיר את עיני שני הצדדים בהשלכות ובמשמעויות של חתימת הסכם גירושין.

עילה לביטול הסכם גירושין היא כאמור הסכם עליו חתום אחד הצדדים מאילוץ ולא מרצון, חוסר גילוי נאות בזמן חתימת ההסכם, הסתרת פרטים משמעותיים היכולים להשפיע על ההסכם וכיוצ"ב. כל אלו עשויים להיות עילה לביטול הסכם גירושין.

ביטול הסכם גירושים מתבצע באמצעות הגשת תביעת לביטול ההסכם, או חלקים ממנו, תוך ציון הנסיבות שהביאו לרצון לבטלו, ביניהן חתימה מתוך מצוקה, הסכם אשר יש בו סעיפים המקפחים את הצד השני, אי סבירות ההסכם וכיוצ"ב. הצד המבקש לבטל את הסכם הגירושין, הוא זה שעליו חלה חובת ההוכחה בדבר טענותיו ובקשתו לביטול.


הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם הנעשה טרם הנישואין. מטרת הסכם זה הוא לקבוע הסכמה הדדית (מרצון) בין בני הזוג לחלוק את הרכוש כפי שנקבע מראש. זהו חוזה לכל דבר, המבטיח לבני הזוג כי במידה ויגיעו לכדי גירושין, ידעו מראש איזה רכוש שייך למי. במיוחד חשוב הסכם זה בין בני זוג אשר קיימים ביניהם פערים כלכליים ניכרים, כמו למשל נכס הרשום על שם אחד מבני הזוג עוד טרם הנישואים, עסק השייך לאחד מבני הזוג ואשר הוקם עוד טרם הנישואין, ירושה העומדת בפתח, או אפילו הון קיים של אחד מבני הזוג. הסכם ממון קובע כיצד יחולק הרכוש, לפי הסכמת בני הזוג, ולא חלוקה חצי בחצי העשויה להתרחש בעת גירושין במידה ואין הסכם ממון חתום.

הסכם ממון יכול להתקיים לא רק בין בני זוג נשואים אלא גם בין ידועים בציבור, וכל מערכת יחסים הקושרת שני בני זוג יחדיו. רצוי לערוך הסכם ממון עם עורך דין לענייני משפחה, שיבטיח את זכויות שני הצדדים ואת עתידם הכלכלי גם לאחר הגירושין.


הסכם הורות

הסכם הורות נחתם טרם להחלטה על הורות משותפת בין שני בני זוג, שאין ביניהם קשר רומנטי אולם ברצונם להביא יחדיו ילד לעולם. הסכם הורות יכול להיות גם בין שני בני זוג שאינם נשואים, אולם מנהלים מערכת יחסים זוגית ומחליטים להביא ילד לעולם.

כיום קיימים מרכזים שונים המעודדים מפגש בין גברים ונשים שהמשותף להם הוא הבאת ילד יחדיו לעולם, מבלי למסד קשר זוגי. הדבר יכול לכלול את אוכלוסיית ההומוסקסואלים המעוניינים בילד, או נשים שמחפשות להרות ולא הצליחו לממש קשר זוגי והגשמת החלום. הסכם הורות הנערך מראש מסדיר את חלוקת האחריות בי ההורים.


ההסכם כולל:
- שם הילד- החלטה האם הילד ישא את שם אביו או ישאר עם שם משפחתה של האם
- משמורת- אצל מי יתגורר הילד, מי יהי האפוטרופוס, או שניהם, מי ההורה המשמורן, וישא בעיקר נטל גידול הילד.
- הסדרי ראיה- אם הילד מתגורר אצל אחד ההורים, הסכם ההורות קובע מראש את הסדרי הראייה של הילד אצל בן הזוג השני. הורים רבים בוחרים במשמורת משותפת, שמשמעה חלוקה שווה של זמני ראייה של הילד. חובה על ההורים לגור בסמיכות.
- מזונות- כוללים את כל ההוצאות הכרוכות בגידול הילד כגון מזון, לבוש, שכר לימוד לגן ולבי"ס, הוצאות רפואיות, צעצועים, והשתתפות בשכ"ד וחשבונות שוטפים. הסכומים נקבעים בתלות בהסכם המשמורת והאם היא משותפת או לא.


הליכי גישור

פעמים רבות חילוקי הדעות הם כה רבים בין בני זוג, עד כי דומה שאולי המוצא האחרון יהיה הליך גישור בי השניים. הליכי גשור אין משמעם החזרת בני הזו זה לזרועות וזו, אלא מציאת פתרון המקובל על שני הצדדים ובצורה שתהיה תמיד בראש ובראשונה לטובת הילדים.

תפקידו של המגשר הוא כאמור למצוא פתרון שיהיה עד כמה שיותר מניח את הדעת עבור השניים, וגם למתן מעט את הלחצים בהם שרויים בני הזוג, בתוך מערבולת התחושות הקשות, הבלבול והחרדה מן העתיד לבוא. עוד מסייע המגשר לבני הזוג בהגדרה ברורה של צרכיהם ורצונם, שמירה על תקשורת פחות רגשית ויותר עניינית, עד להתגבשותו של הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים. 

תהליכי הגישור כוללים פגישה "אחד על אחד" עם בני הזוג וכן פגישות משותפות. המגשר מחוה דעתו בנוגע להתאמת הצדדים ונכונותם לגישור ויחדיו מתחיל התהליך לפי רמת הדחיפויות של הנושאים.
ההליך הינו חסוי ואינו יכול לשמש כראיה בבית המשפט.

תפקיד המגשר הוא לסייע לזוג למצוא פתרונות, כאשר מול עיניו עומדת בראש ובראשונה טובת הילד.הנושאים העיקריים בגישור הם לרוב כספיים, רכוש, נכסים וזכויות, חובות משותפים, קביעת דמי מזונות, הסדרי ראייה, שיתוף פעולה בין ההורים ועוד.

עם תום התהליך מנסח המגשר הסכם משפטי, עם פירוט המסקנות, ההמלצות וההסכמות. את המסמך יגיש המגשר לערכאה שיפוטית וכמו כן ילווה את הצדדים עד לאישור בית המשפט. על הצדדים בגישור יחד עם המגשר, לחתום על המסמך ולהגישו לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, לצורך אישור ההסכם. 

 

תגובות לכתבה
tfotza_hoveret160
gila123
Web hosting
tfoza160
claly124