משמורת משותפתקביעת המזונות הרווחת מבוצעת כאשר המשמורת על הילדים מסורה לידי האם, והאב מצוי איתם במסגרת הסדרי ראיה, של מספר שעות עד ימים, בשבוע ובכל סוף שבוע שני. עם זאת במקרים בהם נקבע הסדר של משמורת משותפת יכול לחול שינוי בחיוב של האב במזונות הילדים. משמרות משותפת הינה הסדר שבמסגרתו הילדים מצויים מחצית מהזמן אצל האב ומחצית מהזמן אצל האם. במצב כזה, יש לילדים למעשה שני בתים שבכל אחד מהם הם מצויים במשך מחצית השבוע.

בעקרון, בקביעת גובה מזונות הילדים, גם בהסדר של משמורת משותפת, פועלים לפי אותם עקרונות של תשלומי המזונות הרגילים והחלוקה בין ההורים ביחס לרמת ההכנסה שלהם.

כאשר בוחנים את ההשלכה של הסדר כזה על תשלומי המזונות מסתבר שלכל הפחות בכל מה שקשור להוצאות בגין המחיה השוטפת של הילדים, נושא כל אחד מההורים במחצית העלות הזו, שכן לכל אחד מהם יש הוצאות זהות בגין מזון ומדור.

פערים בהכנסות משפיעים על גובה מזונות
כאמור תשלומי מזונות כוללים רכיבים נוספים כמו חינוך, ביגוד, בריאות וכדומה. ביחס להוצאות אלה יש לבחון את חלוקת ההוצאות הללו בין ההורים ביחס להכנסה החודשית שלהם, כשהעקרון הבסיסי הוא צרכי הילדים והנשיאה בנטל מחולקת בין ההורים בהתאם להכנסותיהם.

השאיפה היא שכל אחד מההורים ישא במחצית העלויות אולם כאשר יש פער בין ההורים ברמת ההכנסה שלהם, ובד"כ הפער הוא לטובת האב, יחול עליו חיוב מזונות לטובת הילדים.

בהרבה מקרים האם נוטל על עצמה את הטיפול בהסדרת התשלומים השוטפים עבור הילדים כגון חינוך בריאות הלבשה, הנעלה וכדומה, ולכן האב מעביר אליה את חלקו בהוצאות אלה, במסגרת תשלומי המזונות. מאידך, כמובן שבמקרים בהם האב לוקח על עצמו את הטיפול בתשלום ההוצאות הללו, האם תחוייב להחזיר לאב את חלקה בהוצאות הללו.

לסיכום ניתן לאמר שבמשמורת משותפת, כיון שממילא ההוצאות שמוציא האב בגין הילדים גדלות, אזי באופן יחסי, קטן סכום המזונות המשולם על ידיו לאם. בכל מקרה, אין בהסדר כלשהו, אליו מגיעים ההורים כדי לפגוע בטובתם ורווחתם של הילדים.כתבות נוספות
עוד על מזונות ילדים
איך מחשבים מזונות ילדים
משמורת משותפת - טובת הילד
תגובות לכתבה
___________________
mom145
Web hosting
tfoza160
balash1