בריאותם ושלומם של הילדים במהלך ולאחר הגירושין

 

Cut220הרבה מאוד זוגות מתגרשים, לאחר שיש להם כבר ילד אחד לפחות. לכן, הסדרת מעמדם, זכויותיהם וטובתם של הילדים, הינה אחד הנושאים החשובים והמורכבים ביותר שיש לתת עליהם את הדעת במסגרת הליך הגירושין וההסכם, או פסק הדין שניתן במקרים כאלה.

בתוך מסגרת זו, אחד הנושאים החשובים, קשור בטיפול בבריאותם ושלומם של הילדים. נושא זה קשור לכמה היבטים ובמיוחד לענין האפוטרופוסות על הילדים, המשמורת ותשלומי המזונות.

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, ילד עד גיל 18 אינו כשיר לביצוע פעולות בעצמו. הוריו של כל ילד הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. כלומר, מעצם העובדה שהם ההורים של הילד, הם האפוטרופוסים שלו. אין צורך בהכרזה מיוחדת על כך. זו זכות וחובה טבעית שלהם, ורק החלטה שיפוטית ספציפית יכולה לשלול ממי מהם את ההגדרה הזו. החלטה כזו יכולה לבוא במקרים בהם אחד ההורים הופך להיות משולל יכולת לקבל החלטות ביחס לעצמו ובטח כלפי ילדיו, וכאמור, מדובר במקרים חריגים וקיצוניים.

נושא האפוטרופוסות נוגע לעניננו, שכן כאפוטרופוסים על הילד זכותם וחובתם של ההורים לדאוג לשלומו ולבריאותו ולקבל החלטות, לעיתים קריטיות ודחופות ביחס לילד. לדוגמא, במקרה של פציעה ח"ו וצורך לבצע ניתוח, נדרשת לכך הסכמה בכתב של ההורים.

כאשר הורים מתגרשים, הם מפסיקים לחיות ביחד והקשר ביניהם פחות דינאמי ושוטף. יש לעגן את נושא מתן הטיפול הרפואי לילד, כך שמחד, אף הורה לא יוכל לבצע פעולות רפואיות, ללא הסכמת ההורה השני, ומאידך במקרה הצורך הדחוף והראוי, יש לאפשר להורה, שבאותו זמן שהילד אצלו עולה הצורך לטיפול דחוף, לפעול ללא דיחוי.

הפתרון המקובל בדרך כלל בעניין זה קובע, שאין כל אפשרות לאחד ההורים לבקש לבצע טיפול רפואי בילד, מבלי לקבל את הסכמת ההורה השני, מראש. למעשה, כל עוד שני ההורים אפוטרופוסים על הילד, אין לאף הורה זכות לבקש לתת לילד טיפול רפואי ללא קבלת הסכמת ההורה השני. מאידך, כאשר מדובר במקרים חריגים ודחופים, ניתנת לאחד ההורים שהילד נמצא אצלו באותה עת הזכות והחובה לתת לילד את הטיפול הדחוף אולם תוך חובה מקבילה ונוספת לעדכן, באופן מיידי, את ההורה השני על מצבו של הילד, על הטיפול שניתן לו ומיד כשהדבר מתאפשר, להתייעץ עם ההורה השני ולקבל החלטות משותפות, מכאן והלאה.

לענין זה קשורה גם שאלת המשמורת וחלוקת זמן האחריות ההורית לילדים בין ההורים. במקרים חריגים בהם אין בכלל או כמעט קשר של הילדים עם אחד ההורים, השאלה כמעט ולא עולה על הפרק, אולם במקרים בהם מדובר במשמורת משותפת או בהסדרי ראיה מקובלים הנושא מושפע מהשאלה היכן מצוי הילד באותו זמן בו הוא נזקק לטיפול רפואי? השלמת שעות או זמני הראיה של הילד על ידי ההורה שבאותו זמן לא יכול היה לקחת את הילד לפעילויות מתוכננות וכדומה.

ביחס לכך יש לכלול במסגרת הוראות הסכם הגירושין, הוראות המתייחסות לדוגמא למקרה שבו יעשה נסיון להשלים להורה שזכאי להסדרי ראיה, אשר לא יכול היה לקחת את הילד אליו, או לבקרו, בשל מחלה שבה חלה הילד, לפחות חלק מהזמן הזה.

כמובן שנושא זה משליך גם על שאלת גובה המזונות המשולמים על ידי האב לאם, על הכללת התשלומים הרפואיים במסגרת המזונות וכו'. 

בענין זה ניתן לאמר כי קיימת חלוקה מקובלת בין הוצאות בריאות שוטפות לבין הוצאות חריגות וחד פעמיות. הוצאות בריאות שוטפות, כמו תשלומי קופ"ח או תשלום בגין תרופות שהילד לוקח בקביעות או טיפולים רפואיים קבועים – נכללים במסגרת הסדרי המזונות השוטפים, כיון שמדובר בתשלומים ידועים ומוגדרים.

מאידך הוצאות חריגות ובלתי מתוכננות, כמו טיפולי שיניים, אורטודנטיה, משקפיים וכדומה, הוצאות שלא ניתן לצפות אותן מראש ולא ברור אם בכלל יהיה בהן צורך ממשי, מחולקות, בד"כ בין שני ההורים בחלקים שווים. כמו כן נקבע מנגנון שבמסגרתו הורה אחד לא יכול לקבל החלטה חד צדדית על הוצאה כזו או אחרת, בלי קבלת הסכמת ההורה השני, ובד"כ לאחר קבלת הצעות מחיר להשוואה. כמובן כל זאת חל כאשר לא מדובר על מקרה דחוף וחריג שאינו סובל דיחוי. גם כאן, במקרים דחופים, מחילים את המנגנון של הודעה מיידית להורה השני על ההוצאה הכספית.

לסיכום, שאלת בריאותם ושלומם של הילדים, הינה שאלה שיש לתת עליה את הדעת במסגרת הסכמי גירושין וזאת מתוך ראיית טובתם של הילדים, שלומם ובריאותם, ולאור העובדה שכל עוד הילדים אינם בגירים, שני ההורים אחראים לשלומם ובריאותם באותה מידה. אחריות שהיא זכות אך גם חובה שיש להקפיד עליה.

האמור לעיל הינו בבחינת מידע כללי ואינו בא במקום התייעצות ספציפית עם מומחה מקצועי, ביחס לכל מקרה ומקרה.

_____________________

תגיות: ילדים, בריאות, אפוטרופסות

כתבות נוספות
הסדרי ראיה בגירושין - הזוית הפסיכולוגית
חינוך ילדים של הורים גרושים
משמורת משותפת - טובת הילד
תגובות לכתבה
gila123
mom145
Web hosting
tfoza160
claly124